• Jo før jo bedre…………

  Krabbetegnen undersøges for bytte

  Man kan ikke starte for tidligt. Både med mine egne børn og mine børnebørn har jeg, så snart de selv har kunnet gå, startet med at tage dem med til stranden/fjorden for at kaste sten ud i vandet, og børnene elsker det.

  Selv kan jeg godt lide at arrangere oplevelsen, så man er sikker på, at det er tilstrækkeligt spændende til at børnene gider det.

  Da vores 4-årige barnebarn i år skulle på efterårsferien i nogle dage, planlagde jeg en tur til fjorden.

  Et par dage før, satte jeg en krabbetegne ud i fjorden, så vi efterfølgende kunne tage ud og se hvad der var fanget i den. Det blev til 6 krabber, nogle tangsnarrer, tangnål, hundestejler og en lille kutling.

  Før man sætter tegnen ud, lægger man noget madding ind i den. Det kan for eksempel være en sildefilet, men spegepølse kan også bruges.

  Barnebarnet kunne så for første gang prøve at holde en krabbe. Det gøres bedst på flad hånd, så sidder krabben helt stille, og det var en stor oplevelse for en fireårig.

 • Børnene skal ud i naturen. Det er bedre end rumpe til bænk undervisningen.

  Skolebørnene snorkler ved Avnø

  Folkeskoleloven lægger op til, at mere undervisning kan foregå uden for klasselokalet. Mange skoler i Vordingborg har natur i nærheden som kan bruges.

  Vi har bl. a. også Avnø Naturskole som kan benyttes. Naturvejlederne derude, byder på aktiviteter for børn helt nede fra børnehavebørnene til elever fra gymnasiet.

  En af de mere populære aktiviteter på Avnø er at fange smådyr i vandkanten. Med vaders på, og udstyret med net går de ud i vandet for at fange tanglopper, rejer, hundestejler, tangnåle, kutlinger og tangsnarrer. Indimellem kan også en krabbe eller en lille fladfisk komme i nettet. Fangsten bliver hældt op i plasticbakker, hvorefter de kan bestemme, hvad de har fanget.

  En anden aktivitet for de større elever er en snorkeltur i Avnøfjorden. Naturskolen har våddragter og snorkeludstyr til denne aktivitet. Børnene fik en kort forklaring om, hvad de skulle i gang med, lige som de bliver instrueret i hvordan de skal forholde sig ude i vandet

  Avnøfjorden er en meget lavvandet fjord, så der var ikke tale om, at de skulle ud på dybt vand. Med en snorkel og maske kan man ligge og flyde i overfladen, og se fisk og dyr i vandet.

  Det har vist sig, at børnene i dag kun kommer halvt så meget i naturen som deres bedsteforældre, så det er vigtigt at få børnene ud i naturen. Forskning har vist, at børnene lærer mere og nemmere, uden for klasselokalet. De får også rørt sig, hvilket er vigtigt i børnenes ellers stillesiddende liv. Det er også sådan, at mindre boglige børn har kompetencer, som kommer til sin ret i sådant et udeskoleforløb. Og sidst men ikke mindst, så får man sundere og gladere børn ud af det.

 • Avnø myldrer af liv lige nu

  Klydeunger på Avnø

  Masser af skolebørn er i denne tid på udeskole på Avnø. For nylig var en gruppe elever fra Sværborg Skole derude. Mange af disse elever havde også været en tur på Avnø for 4 år siden. Også den gang var jeg med dem derude. Den gang handlede det meget om at komme ud og fange fisk og krebsdyr i vandkanten og studere dem, ligesom de også var på en såkaldt GPS-tur med diverse poster. Denne gang handlede det også om naturen, men også om historien bag Avnø helt tilbage fra istiden og Avnø under sidste verdenskrig, hvor stedet blev brugt til at uddanne tyske piloter.
  Snart vil Avnø også være et mylder af fugle- og dyreunger. Ude på ”klydeøen” ligger der for tiden mange klyder på rede, ligesom der som sidste år er mindst et par måske 2 af den sjældne dværgterne på øen. En del stormmåger ligger også på rede derude.
  Mange viber og rødben har også gang i produktionen af næste generation. Her ude har de et fristed. Bestanden af vadefugle er i de senere år gået stærkt tilbage, således er vibebestanden siden 1970 halveret. På Avnø kan man dog stadig opleve at blive angrebet af dem, hvis man kommer for tæt på reden eller deres unger.
  I vandhullerne kan man høre den grønne frøs kvække, og om aftenen fløjtetudsen karakteristiske fløjtetriller, og i vandhullerne kan man også se flere slags andefugle, blandt andet Atlinganden, som kun yngler fåtalligt i Danmark, og mest i Jylland.
  I løbet af juni måned vil Avnøs sæler føde deres unger. Man kan så være heldig at træffe dem på stranden. De er ikke bange for mennesker og meget nysgerrige, men man må absolut ikke røre dem, og heller ikke opholde sig nær ved dem, da deres mødre så ikke kommer ind til dem.
  Skolerne her i Sydsjælland er heldige at have et område som Avnø at praktisere udeskole på. Udeskole kan dog praktiseres på mange måder, og kan i princippet også forgå i den nærmeste grøftekant, eller virksomhed. Som Vordingborgs borgmester Henrik Holmer engang udtrykte det lærer eleverne mere her, end ved den sædvanlige ”rumpe til bænk” undervisning. Børnene har her ude mulighed for at bruge naturen til at anskueliggøre sammenhænge og se teorier udført i praksis.
  En ny skolereform skal snart implementeres. Man må håbe på, at reformen vil medføre mere rum for udeskoleundervisning. Ifølge eksperter på området kan man stort set undervise i alle fag på udeskoleture. Vi vil med mere udeskole få både gladere, sundere og klogere børn.

 • En svømmetur over Dybsø Fjord

  Lau på 12 svømmer over Dybsø Fjord.
  Lau på 12 svømmer over Dybsø Fjord.

  Desværre har mange skoler af økonomiske grunde sløjfet svømmeunder- visningen i skolen. Dette er en katastrofe i et land med så lang kystlinje som Danmarks. Danske børn kommer ofte til stranden, og mange kommer også ud at sejle. Det er derfor uhyre vigtigt, at børnene lærer at svømme.
  Starter man med at tage børnene med i svømmehallen fra de er små, så de bliver fortrolige med vandet, er det det vigtige første skridt. Alt for mange drukner, fordi de ikke er fortrolige med vandet. At komme i svømmehallen med forældre eller besteforældre skal selvfølgelig være lystbetonet, og svømme- hallerne er da også en formidabel legeplads, og de skal såmænd nok selv lære at klare sig på det dybe vand. Efterhånden som de så bliver ældre, kan man begynde at stille krav til dem om at svømme først små, siden længere distancer.
  Men en ting er at svømme langt i en svømmehal, noget andet er at komme ud på det åbne vand og være i stand til at svømme en rimelig distance.
  Jeg har selv taget mine børnebørn med i svømmehallen siden de var små. De har dog aldrig gået til svømmeundervisning. De er nu 10 og 12 år, og kan svømme henholdsvis en halv og en hel kilometer i svømmehallen.
  I år skulle det så vise sig, om den store på 12 kunne stå distancen på det åbne vand. Kravet var, at han skulle svømme over Dybsø Fjord. Fra Kostrædelandet til Jarskoven. Fra han kunne bunde, til han kunne bunde igen en strækning på omkring 800 meter i bølgerne. Og selvfølgelig kunne han det. En sådan tur giver tonsvis af selvtillid.

 • Se på dyrespor i sneen.

  Lau og Tue ser på indgangen til rævens hule.
  Lau og Tue ser på indgangen til rævens hule.

  Sne giver mange gode muligheder for oplevelser i naturen med børnene. Kør ud til nogle af de gode kælkebakker med slæden, og se dem suse ned. Eller tag skiene på og løb en tur i skoven.
  Noget af det mest spændende er imidlertid at gå ud i sneen for at finde og se på dyrespor. På nettet kan man finde flere sider med information om dyrespor, som man kan skrive ud og tage med der ud. Har der ligget sne i nogle dage, vil man finde mange dyrespor i sneen. Følger man f. eks. et harespor, kan man måske støde på et rævespor, og se hvor ræven har haft held til at fange haren. Der er måske oven i købet lidt blod på stedet.
  På rådyrsporerne kan man tydeligt se de dyreveksler de normalt færdes af, og flere steder vil man kunne se, hvor de har skrabet sneen væk for at finde mad neden under den.
  Man kan også være heldig at følge et rævespor, og på den måde finde frem til rævens hule. Ved at snuse til hulen, kan man få bekræftet, om ræven holder til der, idet der er en kraftig lugt af ræv i hullet, hvis det er beboet. Prøv også at finde den anden indgang, idet ræven altid har 2 indgange.

 • Se på hajer i Puttgarden.

  Lau & Tue ser på hajer i Meerescentrum
  Lau & Tue ser på hajer i Meerescentrum

  Børnene er ofte fascineret af hajer, og betragter dem som meget farlige. De fleste hajer er dog ganske ufarlige. Nogle af dem kan man se i Meerescentrum, det tropiske akvarium i Burg nær Puttgarden.
  Jeg besøgte det forleden med mine børnebørn. De har tidligere snorklet i det Røde Hav, hvor vi dog ikke så nogle hajer, så her var muligheden. De har 12 Forskellige hajarter, med sandtigerhajen som den største. Foruden det store akvarium, har de en 10 meter lang hajtunnel, hvor man går under akvariet og ser på hajerne og de andre fisk.
  Der ud over har de i andre akvarier tusindvis af andre tropiske havdyr i de i alt 4 millioner liter vand. De fleste akvarier er med levende koraller og ud over hajerne er der rokker og mange forskellige salgs tropiske fisk, koraller og krebsdyr.
  Mange steder er koralrevene i fare for ødelæggelse, blandt andet på grund af klimaforandringerne. Her er en mulighed for at se, hvad vi måske mister, hvis vi ikke gør noget.

  Se Meerescentrum i Puttgarden på et kort

 • Naturskoletur

  At fange fisk og smådyr i fjorden var den mest populære post
  At fange fisk og smådyr i fjorden var den mest populære post

  Skal vi sikre, at der også i fremtiden vil være natur til vore efterkommere, er det vigtigt, at vi får et forhold til den. Det får man kun ved at komme ud i den og lære den at kende. Derfor er det vigtigt, at skolen sammen med forældrene påtager sig ansvaret for at det sker. Mange skoler har da også taget ideen om ”udeskole” op, hvilket blandt andet er sket på Sværborg skole.
  I alt 15 børn 2 lærere fra 3 og 4 klasse, nogle forældre og undertegnede deltog i turen først i oktober 2008. Turen startede med 10 km cykeltur fra Sværborg Skole  til Avnø. Efter indkvarteringen på sovesalene bød naturvejleder Kari Hald velkommen og fortalte om dagens program, der bestod i et ”Get Moving” program, hvor børnene via GPS skulle finde poster placeret i den fredede natur .
  Efter instruktionen begav de forskelle grupper sig af sted. Hver gruppe havde sit eget navn og flagfarve og var foruden GPSen udstyret med en Walkie Talkie til kommunikation med naturvejlederen.
  På en af posterne skulle  der tælles sæler ude i Avnø Fjord. På en anden fik de vaders på og gik ud i fjorden, for at fange fisk og smådyr. Der var endvidere en post, hvor man skulle gætte hvor salt vandet i fjorden er, og endelig en hvor man skulle forsøge at få lavet et bål ved hjælp af et brændglas.
  Tilbage blev de indfangne fisk og smådyr hældt op i det store akvarium, hvor der i forvejen var forskellige fisk og krapper. Kari Hald fortale om dyrene i akvariet, som alle stammer fra fjorden.
  Aftensmaden blev lavet over bål, og senere blev der bagt pandekager over bålet.  Utroligt hyggeligt på den dejlige stille og stjerneklare oktober aften.
  Den næste dag inden cykelturen hjem, gik det igen ned til fjorden for at se på sælerne i en stærk kikkert. Der var ca. 130 sæler. En sådan naturskoleoplevelse kan børnene lære meget af og leve længe på.

 • En kanotur på Susåen er en stor naturoplevelse for børnene.

  På en kanotur på Susåen kommer man tæt på natuern.
  På en kanotur på Susåen kommer man tæt på natuern.

  Vordingborg kommune har desværre igen åer, der er vandførende nok, til at man kan sejle på dem. Man skal derfor uden for kommunen for at få sig en kanotur, med mindre man tager en tur langs kysten, som i øvrigt er den længste kyststrækning for en kommune i Danmark.
  Den nærmeste å med kanosejlads er Susåen, som er Sjællandske største og længste å. Åen er 89 kilometer lang, og har sit udspring nær Rønnede. Den tager sig en stor omvej, hvor den løber gennem Holmegårds Mose og Tystrup Bavelsesøerne, før den rammer sit udløb i Karrebæk fjord. Susåens forløb er dannet af istiden for ca. 15.000 år siden. Siden istiden har  åens omegn været et godt sted at bo. Det vidner blandt andet de mange oldtidsgrave om.
  I middelalderen var Åen en meget brugt færdselsåre. Der er blandt andet blevet fragtet spegesild op til munkene på Sorø Kloster, og den anden vej er den blevet brugt til at fragte tømmer og andre varer ned til Næstved.
  En kanotur starter for mange ved Broby, men kan også startes længere oppe af åen.
  Starter man her sejles gennem åen ud til Tystrup Bavelsesøerne. Her forsættes sejladsen sydpå til man igen rammer åen ved Gunderslevlille, hvorefter man forstsætter mod Næstved. Tager man den store tur, kan man benytte de lejerpladser, der findes langs åen til en overnatning.
  Mig og børnebørnene, nøjedes med en tur fra Nåby (se www.brobykanoudlejning.dk). Vi sejlede her gennem Gerdrup enge hvor køer og heste græsser fredeligt langs åen. Vi mødte  gråænder med ællinger, blishøns, rørhøns, rørhøg og en isfugle blev det også til. Den sidste del af turen går gennem Herlufsholmskoven, hvor vi også passerer Herlufshoms Kostskole. Efter ca 4 timer nåede vi frem til Rådmanshaven i Næsted, som er endestationen for sejladsen.

  se Kanotur Susåen på et kort

 • Naturen under vandet er absolut et besøg værd.

  Lau & Tue i det røde hav
  Tue og Lau i Rødehavet. Vi så 70 forskellige fiskearter ved Scharks Bay Sharm El-Shiekh. Blandt andet en 2,5 meter lang muræne, en ørnerokke, og store napoleonsfisk.

  I den kolde  vintertid kan man godt give sig hen i drømmen om dejlige varme sommerdage, og drømmen om at komme i vandet kan krydres med de oplevelser, man kan få under vandoverfladen.
  Ved mange af vore klintekyster er det specielt flot at dykke ned under overfladen og betragte dyre- og plantelivet. Mine børnebørn og jeg snorkler en del ved klintekysten syd for Svinø Strand. Ved havets nedbrydning af kysten falder både store og små sten ned på kysten og i vandet. Disse giver ly, så planter og fisk kan trives der.
  Og hvad kan man så se. Ja det er selvfølgelig ikke som ved koralrevene under de varmere himmelstrøg, men der kan faktisk ses en del fisk. Vi ser bl. andet tangnål, tangsnarre, hundestejler, kutlinger og sågar også større fisk som skrubber, rødspætter og endog store havørreder har vi set. Der ud over er der jo selvfølgelig tanglopper, rejer, muslinger, havsnegle og krabber.
  Når børnene skal snorkle er det vigtigt, at de har en kvalitetsmaske der passer dem. Børn der får vand i masken mister hurtigt interessen for snorklingen. En snorkel med en ventil ved mundstykker er også at foretrække, og så skal de selvfølgelig kunne svømme. Skal de snorkle under varmer himmelstrøg, er det godt at give dem en T-shirt på, så de ikke bliver skoldet på ryggen.
  For man kan jo selvfølgelig også tage skridtet fuldt ud og tage til et af de beste snorkle- og dykkerfarvande i verden nemlig Rødehavet med dets fantastiske koralrev og farverige fisk.. Og det skal måske gøres inden det er for sent. Mange koralrev er allerede ødelagt af menneskelig aktivitet. Og resten er truet af den globale opvarmning, som får havtemperaturen til at stige mere end koraldyrerne kan tåle.

  Vis Scharks Bay Sharm El-Shiekh på et kort
  Klik på billedet og se flere naturbilleder på Flickr.

 • På naturtur med børnene i haven.

  Lau og Tue på havetur.
  Lau og Tue på havetur.

  Børnene behøver ikke den store forchromede naturtur for at syntes at det er spændende. En tur i haven byder på masser af spændende naturoplevelser, allerede fra de er helt små. Vi har vist alle et område i baghaven med lidt ”skrot”, såsom  haveaffald, nogle brædder, nogle sten, eller måske nogle tomme plasticsække.
  Under alle disse ting kan man finde en masse smådyr, som bænkebidere, skolopenderen, tusindben, biller, edderkopper, orme, snegle etc.. Tag børnene med ud og løft de forskellige ting, for at se hvad der gemmer sig under dem. Mine børnebørn har har elsket den aktivitet siden de var helt små. Hvis man også anskaffer sig et forstørrelsesglas,  så de kan se dem i stor størrelse, så er succesen hjemme.
  Børn er altid tiltrukket af vand, og har man et havebassin, er der også store oplevelser at få her. Har man fisk, kan man altid studere dem. Bedre er det dog uden fisk, for så kan man have frøer, og salamandre i bassinet. Alle drenge elsker at fange frøer. Salamanderne kan man også fange og komme op i en bakke med vand, så man kan studere dem.
  Et vandbassin tiltrækker også en masse fugle, der kommer for at drikke og bade. Men husk at så længe børnene er små, bør havebassinnet være indhegnet.
  Fuglekasser gerne med glasvindue, så man kan se fugleungerne i reden er også spændende for børnene, somme tider kan man blive overrasket over at den er beboet af humlebier eller hvepse.
  Man kan også købe eller selv lave et pindesvinebo, så man kan kigge til pindsvinet en gang imellem, på den måde hjælper man også pindsvinene. Disse aktiviteter lærer børnene at forstå og respekterer naturen, og de vil derfor være mere opsat på at beskytte den senere i livet.

 • Tag børnene med ud i naturen på deres præmisser.

  mallings-klc3b8ft-sep-2007-2-025-2
  Lau & Tue i Mallings Kløft

  Børnefamilierne har travlt i disse år, forældrene har en stresset hverdag, børn skal hentes og bringes til insti-tutioner og fritidsaktiviteter. Det er derfor svært at få taget børnene med en tur ud i naturen. Men det er vig-tigt, at de får et fortroligt forhold til naturen, som både nu og senere kan give dem gode oplevelser, og vise dem vigtigheden af, at vi beskytter den natur, vi har tilbage.
  Danskernes foretrukne tur i naturen går ud i skoven. Men for mange børn er det ikke sjovt med en gåtur ad den slagne skovsti. De vil gerne have noget mere aktion, de vil gerne lege i skoven, og er der en bæk med vand, bliver det straks mere spændende.

  Et sådant sted kunne være Mallings Kløft. I Stensved mellem Vordingborg og Kalvehave drejer I af mod Stensby. Knapt 2 km længere fremme, drejes mod Vestenbæk. Efter 1,5 km støder i på Mallings Kløft. Her er en lille parkeringsplads. Stien ned i Kløften ligger i venstre side af kløften.
  Mallings Kløft er skabt, ved at Stensby Møllebæk siden istiden har skåret sig ned i terrænet og derved skabt en dyb snæver kløft. Der har i sin tid været flere vandmøller i kløften, og man kan stadig se stensætninger fra dem, men nu ligger kløften hen med en pragtfuld og spændende natur, hvor hver årstid har sit udtryk.
  Efterårsferien står for døren, så muligheden er der for en god tur.

  Turen gennem Kløften og tilbage er på ca. 2½ kilometer, men skal børnene have tid til at lege i denne næ-sten urskovsagtige natur kan man sagtens bruge nogle timer på turen. For enden af kløften kommer man ud af skoven, og man møder en flot udsigt ud over Storstrømmen.

  Se Mallings Kløft på et kort