• Kronhjorte ved Oksbøl

  Krondyr i Børsmosen

  Et af de bedste steder at se kronhjorte i Danmark er i området omkring Oksbøl. Her er store dele af området udlagt som krondyrreservat. I området ligger endvidere en stor militær øvelsesplads, hvilket gør, at naturen i stor udstrækning får lov til at passe sig selv, og er med til at give krondyrene fred og ro. Området er dækket af skov og klithedelandskab, og er ideelt for krondyrene, idet de kan fouragere på de åbne sletter, og skjule sig i skovene.
  Et af de mest sikre steder at se krondyrene er i Børsmosen, nærmere betegnet fra en bakketop ca. 2 kilometer nord for Grærup. Her fra har man et godt kik ud over Børsmosen, og man kan, godt nok på afstand, ofte se flokke af krondyr.
  Krondyrene indvandrede hertil efter sidste istid, og krondyrene i Jylland er for en stor dels vedkommende efterkommere fra de dyr, der indvandrede for næsten 10.000 år siden.
  Når man er i nærheden, skal man heller ikke snyde sig for et besøg på Skallingen, som er en halvø syd for Oksbøl, som adskiller Ho bugt fra Vesterhavet. Den er ca. 7 kilometer lang, og er opstået, ved at havet har aflejret sand her. Også dette er fredet, og det er en vigtig raste- og yngleplads for vade- og andefugle.
  Ude i bugten kan man se øen Langli, hvor man ofte kan iagttage flokke af spættet sæl, der hviler sig på sandbankerne rundt om øen.

 • Ugens naturfoto – Rødstjert i bad.

  rødstjert

  Rødstjerten er almindelig i hele landet. Den bygger rede i hule træer. Man kan også hjælpe den ved at opsætte specielle rødstjertekasser.

  Du kan se flere naturbilleder ved at klikke på billedet.

 • Avnø og Verdensrummet

  Astronomibillede
  Allerede om eftermiddagen kunne en del af teleskoperne ses foran hangaren på Avnø

  Avnø er andet end den flotte natur derude, det er også et fantastisk sted at observere stjernehimlen fra. Området bruges derfor også ind imellem af astronomerne.
  I weekenden 8.-10. oktober holdt Astronomisk Selskab sammen med Københavns Astronomiske Forening og Astronomisk Forening for Sydsjælland et fælles træf på Avnø Naturcenter. Ca. 40 amatørastronomer deltog i arrangementet med workshops og foredrag, men ikke mindst masser af stjernekikkeri. Arrangementet nød godt af et fantastiks vejr til stjernekikkeri, med klare skyfrie nætter, og mange fik da heller ikke sovet så meget om natten.
  Jeg var der ude om aftenen med mine børnebørn Lau og Tue, og de fik nogle helt fantastisk flotte kik gennem teleskoperne til blandt andet Jupiter, og 4 af dens måner. Jupiter har 63 kendte måner, men man mener, at der er flere. Når de fleste teleskoper var rettet mod Jupiter, som er den største planet i vores solsystem, skyldtes det, at den lige nu er meget nærmere Jorden end den vil være de næste halve snes år.
  De fik blandt andet også set andromedagalaksen, som er omkring 2,5 lysår væk. Det er en spiralgalakse ligesom vores egen Mælkevej. Også stjernehoben ”De 7 søstre”, der til trods for navnet indeholder mere end 1400 stjerner, og er en af de stjernehobe, der er tættest på Jorden, fik de set i teleskopet.
  Her var teleskoper i prisklassen fra et par tusind kroner til teleskoper på størrelse med kanonerne til udskydning af kanonkonger til omkring 100.000 kr. Fælles for dem alle er, at de giver en helt speciel oplevelse af rummet omkring os.

 • Ugens naturfoto – Fasankamp

  Fasankamp

  Fasanen er ikke en oprindelig dansk fugleart. Det er en asiatisk hønsefugl, der i 1562 blev indført i landet som jagtobjekt af kongen og herremændene.
  Siden 1840 har den ynglet vildt i den danske natur. Der yngler omkring 300.000 par fasaner i Danmark.
  Der bliver dog stadig opdrættet og udsat fasaner til jagt. Der skydes ca. 700.000 fasaner om året her i landet. Der er pr. 1. april 2010 indført nye regler for udsætning af fasaner, der begrænser udsætningen til et vist antal pr. ha.
  Fasanerne har gennem tiden været årsag til intensiv jagt på rovfugle fordi de tog fasaner. Blandt andet havørnen blev før i tiden skudt af samme grund.
  Selv i dag kan man i sjældne tilfælde finde nedskudte rovfugle, og rovfugle fanget i fælder, selv om det er forbudt. Det paradoksale er, at man stadig kan købe rovfuglefældet lovligt, selv om det er forbudt at bruge dem.
  I yngletiden udkæmper fasanerne drabelig kampe om hunnerne, og som det fremgår af billedet bliver der virkeligt gået til den.

  Du kan se flere naturbilleder på Flickr ved at klikke på billedet

 • Fugletræk på radaren

  DMU
  Johnny Kahlert fra Danmarks Miljøundersøgelser kan iagttage flugleflokkene på sin radar.

  I denne tid kan man overalt i kommunen se større eller mindre flokke af specielt småfugle, men også en del gæs, rovfugle og traner, som er på vej til deres vinterkvarter under varmere himmelstrøg.
  Et af de bedste steder i kommunen og se de udtrækkende fugle på vej mod Tyskland er ved Møns Fyr. Der blev her den 28. september blandt andet set 43 røde glenter samt 6.019 bramgæs.
  Mange af fuglene trækker fra Falsterbo i Sverige over til Sjælland, hvor de rammer Stevns Klint. Her blev der den 29. september bandt andet noteret 1920 musvåger og 184 røde glenter. Disse fugle spreder sig så og tager forskellige ruter ned over Møn og Lolland Falster.
  Et af de bedste steder at se fugletrækket er selvfølgelig Gedser Odde. Her blev der den 29. september talt 11.150 ringduer, 72.350 Edderfugle, 244 spurvehøge og 15.880 bramgæs.
  Også ved Hyllekrog på Lolland er der et stort fugletræk. Her sidder i denne tid Johnny Kahlert fra Danmarks Miljøundersøgelser i en lille trailer med en påsat radar og følger fugletrækket på sin radarskærm. Ved hjælp af radaren kan han se fugleflokke, som flyver så højt, at man ikke kan se dem med det blotte øje. Også de nattrækkende fugle kan på den måde registreres. Med en god kikkert kan man på disse steder få flotte naturoplevelser.

  Se Hyllekrog på et kort

 • Ugens naturfoto – eremitkrebs

  Eremitkrebs

  Eremitkrebsekamp på en strand i Adamaterhavet.

  Eremitkrebs tager bolig i tomme sneglehuse, da den har meget blød bagkrop, som den er nød til at beskytte. Efterhånden som den vokser er den nødt til at finde større sneglehuse. Somme tider forsøger den som her, at stjæle et sneglehus fra en anden eremitkrebs. Det er dog svært, for når en Eremitkrebs først har trukket sig ind i et sneglehus, er den næsten umulig at få ud igen.

  Du kan se flere naturbilleder på Flick ved at klikke på billedet