• Ravnstrup Sø – en lille naturperle.

  Et kik ud over Ravnstrup Sø.
  Et kik ud over Ravnstrup Sø.

  Ravnstrup Sø på Midtsjælland er en lille naturperle, der med både skov, krat, rørskov, eng og sø byder på mange naturoplevelser. Området ejes af Fugleværnsfonden, som har etableret en 1 kilometer lang natursti ud til et fugletårn, hvorfra man kan iagttage fuglelivet på søen.
  Specielt fuglelivet i området er meget varieret. Her ses en masse småfugle blandt andet nattergale, rødhalse, gærdesmutter samt flere sangere og mejser. I rørskoven høres rørsanger, sivsanger og rørspurv. Alle disse fuglestemmer gør en forårstur ved søen til stor fuglestemmeoplevelse.
  Der er sat redekasser op til mejserne, ligesom der lavet 3 specielle fuglekasser til Isfuglen.
  På søen ses blishøns og gråstrubet lappedykker. Over rørskoven svæver rørhøgen, og om efteråret kan man ofte se fiskeørnen raste ved søen.
  Der er en frivillige arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø på ca. 15 medlemmer, der afholder guidede fugleture og hyggelige familiearrangementer med fokus på natur. Og ikke mindst udfører gruppen et stort arbejde med pasning af publikumsfaciliteter og nødvendig fældning og naturpleje omkring søen.
  I kan læse mere om Ravnstrup Sø på: http://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglereservater/ravnstrup-soe

  Se Ravnstrup Sø på et kort

 • BRØLEABER I COSTA RICA

  Brøleaberne i trætoppen vækkede os om morgenen.
  Brøleaberne i trætoppen vækkede os om morgenen.

  Hver morgen blev vi vækket af brøleaberne i træerne oven vores hytte på Cariblu Ressort i det sydøstlige Costa Rica. Og de bærer deres navn med rette. Gruppens dominerende han starter sin brølen op ved daggry for at markere sit territorium. Dens brølen kan høres på flere kilometers afstand.
  Brøleaberne lever i regnskoven i Mellem- og Sydamerika, og er en af de største aber her. Hannen vejer op til næsten 10 kilo. De lever i grupper på 10 til 20 stykker, men der kan være helt op til 40 stykker i gruppen.
  De lever hovedsagelig af blade, men også frugter og maddiker står på deres menu. Brøleaberne er vigtige frøspredere af regnskoven planter og træer. De er relativt dovne og bruger det meste af dagen på at slappe af, og de kommer sjældent ned fra træerne. De er relativt svære at få øje på i regnskovens tætte løv. Man skal passe på ikke at stå lige under dem, da de for at holde folk væk, tisser på dem.
  På grund af skovrydning er brøleabernes antal faldet med ca. 50% gennem de senere år.

  Du kan høre brøleabernes brølen på ved at klikke på nedenstående billede

   

 • Flyt skolen ud i nauren

  Børn fra Sværdborg skole på udeskoletur på Avnø
  Børn fra Sværdborg skole på udeskoletur på Avnø

  Der er stor debat om folkeskolen i disse tider. Der er dog et element, som ikke har været bragt ind i debatten, nemlig udeskoleundervisning.
  Forskningslektor Erik Mygind fra Københavns Universitet har lavet studier i børns læring og aktivitet, når undervisningen foregår i naturen.
  Studierne viser, at undervisningen i naturen, giver et højere aktivitetsniveau, og at man kan undervise i stort set samtlige fag ude i naturen. Børnene koncentrerer sig bedre, og engagerer sig mere, fordi undervisningen kan gøres mere konkret frem for den teoretiske ”rumpe til bænk” undervisning, som borgmester Henrik Holmer udtrykte det på en udeskolekonference for et par år siden.
  Naturen kræver opmærksomhed, og børn med mindre boglige færdigheder, har ofte kompetencer, der her kommer til sin ret. Udeskoleundervisningen styrker den enkeltes selvværd og selvtillid, som måske er det allervigtigste element, vi skal have ud af undervisningen og opdragelsen af vores børn.
  Børnene er ved at blive ”indebørn”. En analyse af børnenes ophold i naturen har vist en halvering i forhold til bedsteforældregenerationen. Kun 26 % af børnene kommer dagligt i naturen mod 56 % af bedsteforældregenerationen.
  Børnene tilbringer megen tid i institutionerne, som ofte er nedslidte og usunde. Når de kommer hjem bruges meget af tiden ved computere og tv. Dette vil på længere sigt udmønte sig i forringet sundhed, med stigende i sundhedsudgifterne til følge. En kombination af undervisning ude i naturen med opfølgning i klasselokalet vil kunne imødegå denne uheldige udvikling.
  Ved at bringe en del af undervisningen ud i naturen opnår vi også, at børnene får at forhold til naturen, som vil medføre, at de i fremtiden vil passe bedre på den.
  Man bør derfor tage skridt til en reform af undervisningen med mere vægt på udeskoleundervisning, hvilket vil give sundere, klogere og gladere børn.