Ugens naturfoto – dobbeltbekkasin

Dobbeltbekkasin
Dobbeltbekkasinen har før i tiden været en talrig dansk ynglefugl, men dræning og opdyrkning af enge og moser har ramt arten hårdt.