Stylteløber

Stylteløber med hunfuglen på rede

Stylteløber er en vadefugl. Navnet har den på grund af sine meget lange ben, som virker ude af proportion med den lille krop.

Stylteløberen er udbredt fra Europa over mod Sydøstasien og nede i Afrika. Jeg har fotograferet den både i Asien og Afrika. Men ikke i Danmark før nu. Den sandsynligvis kommet til Danmark på grund af det varmere klima.

Den har ikke tidligere ynglet her i landet med succes.

Den holder til i lavvandede områder, hvor den lever af mindre dyr, der fortrinsvis lever i vandet, ikke mindst insekter, men også mindre krebsdyr, muslinger, orme og små fisk.