Lille Skallesluger

Lille skallesluger yngler i det nordlige Skandinavien og Sibirien. Om vinteren trækker de sydpå, og vi kan opleve dem her i Danmark. Den største forekomst af om overvinterende Lille Skallesluger finder vi i farvandene omkring Sydsjælland og Lolland-Falster.
Den lever af småfisk, diverse krebsdyr og insektlarver som den dykker efter. Hannen er meget flot, medens hunnen fremtræder mere afdæmpet.