Traner raster ved Pulken i Sverige.

I månedsskiftet marts/april kommer flere tusinde traner til Pulken i Sverige for at raste, inden de trækker længere nordpå. Har kan man også opleve tranedansen.