Biodiversiteten er måske større under vandet end over.

Det vides ikke hvor mange forskellige arter, der findes på jorden, men man skønner, at man kun har beskrevet en meget lille del af dem. Kun 15% af de beskrevne arter findes i vandmiljøet – i havet som i søer og vandløb. Det er et åbent spørgsmål, om der findes flere arter på landjorden end […] Der findes stadig pletter af natur.

Den danske natur har det generelt ikke så godt i disse år. Biodiversiteten forringes, og naturområder går tabt. Der findes dog stadig områder, hvor man kan få store naturoplevelser. En tidlig majmorgen i den store mose byder på mange spændende naturoplevelser. Klokken er syv, og jeg starter med at gå gennem et stykke skov, hvor […]