Ugens naturfoto – dobbeltbekkasin

Dobbeltbekkasinen har før i tiden været en talrig dansk ynglefugl, men dræning og opdyrkning af enge og moser har ramt arten hårdt. Der findes stadig pletter af natur.

Den danske natur har det generelt ikke så godt i disse år. Biodiversiteten forringes, og naturområder går tabt. Der findes dog stadig områder, hvor man kan få store naturoplevelser. En tidlig majmorgen i den store mose byder på mange spændende naturoplevelser. Klokken er syv, og jeg starter med at gå gennem et stykke skov, hvor […]