Vi skal passe på havets oaser.

Stenrevene i vore farvende kan man godt kalde havets oaser. Dette skyldes blandt andet, at når vi har iltsvind om sommeren, kan fiskene søge hen på disse stenrev, der som regel ligger højere i vandet end den omgivende havbund. Stenrevene blev dannet i istiden. Isen førte en masse sten og klippestykker med sig. Disse sten […]