Ugens naturfoto – fotogen isfugl. Hvor mange isfugle yngler i Vordingborg Kommune?

Ja umiddelbart er der ikke registreret nogen ynglende isfugle i Vordingborg Kommune. Det betyder ikke, at der ikke kan være ynglende fugle, men isfuglen ses som regel kun i et glimt, når det blå lyn smutter forbi. Isfuglen er dog mest udbredt i Jylland, medens bestanden i resten af landet ikke er ret stor. Ser […] Ugens naturfoto – Woodland Kingfisher

Denne isfugl er ret almindelig i tropisk afrika. Vi så den flere gange i Krüger Nationalpark i Sydafrika. Til forskel fra andre isfugle, lever den ofte langt fra vand, hvor den fanger insekter på jorden og i træerne. Ugens naturfoto – hvidbrøstet Isfugl

Den hvidbrøstede isfugl finder man i  de lavere bjergegne i Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh og Myanmar. Denne har jeg fotograferet i Bagan i Myanmar nær Irrawadda floden.