• Kronhjortene – nogen har set dem, også jeg.

  DSCN0411 4 (800x600)

  Jeg spurgte her i Sjællandske for nylig, om nogen havde set kronhjorte her i det Sydsjællandske for nylig. Selv havde jeg ikke trods mange forespørgsler rundt omkring, hørte noget til kronhjorte det sidste 1½ år.
  Min forespørgsel gav en del henvendelser. Blandt andet var 1 blevet kørt over af et tog. En anden var blevet kørt ned af en bilist. Flere havde dog historier om nogen der kendte nogen der havde skudt kronhjorte.
  Der er da nok heller ingen tvivl om, at nogle jægere ikke har kunnet stå for fristelsen og har skudt kronhjorte. Nogle lodsejere er heller ikke begejstret for disse store dyr på deres marker. Lidt trist er det da, at man ikke har kunnet vente til man fik en bestand hernede, der kunne tåle et jagttryk. Jeg har dog hørt om jægere, der netop har fredet dem for at få opbygget en bestand.
  Ved nogle henvendelser viste sig, at det var dådyr man havde set. Man kan altid kende forskel ved at se deres bagparti, idet dådyr har en hvid bag med en sort hale, medens kronhjortens bag er helt hvid og meget større.
  Jeg vil sige tak for henvendelserne, som trods alt viste, at der stadig findes kronhjorte her i det sydlige Sjælland. For at få syn for sagen tog jeg et par morgener tidligt afsted, for at se om jeg kunne spotte nogle krondyr et af de steder, hvor de var set. En morgen gav det gevinst, idet jeg løb på fire kronhjortehinder, som gerne ville over vejen, hvor jeg kørte. De stoppede dog op, hvilket jeg også gjorde, og i et par minutter kiggede vi på hinanden, igennem halmørket og det tågede vejr, før de besluttede at vende tilbage, hvor de kom fra..

 • Kronhjorte ved Oksbøl

  Krondyr i Børsmosen

  Et af de bedste steder at se kronhjorte i Danmark er i området omkring Oksbøl. Her er store dele af området udlagt som krondyrreservat. I området ligger endvidere en stor militær øvelsesplads, hvilket gør, at naturen i stor udstrækning får lov til at passe sig selv, og er med til at give krondyrene fred og ro. Området er dækket af skov og klithedelandskab, og er ideelt for krondyrene, idet de kan fouragere på de åbne sletter, og skjule sig i skovene.
  Et af de mest sikre steder at se krondyrene er i Børsmosen, nærmere betegnet fra en bakketop ca. 2 kilometer nord for Grærup. Her fra har man et godt kik ud over Børsmosen, og man kan, godt nok på afstand, ofte se flokke af krondyr.
  Krondyrene indvandrede hertil efter sidste istid, og krondyrene i Jylland er for en stor dels vedkommende efterkommere fra de dyr, der indvandrede for næsten 10.000 år siden.
  Når man er i nærheden, skal man heller ikke snyde sig for et besøg på Skallingen, som er en halvø syd for Oksbøl, som adskiller Ho bugt fra Vesterhavet. Den er ca. 7 kilometer lang, og er opstået, ved at havet har aflejret sand her. Også dette er fredet, og det er en vigtig raste- og yngleplads for vade- og andefugle.
  Ude i bugten kan man se øen Langli, hvor man ofte kan iagttage flokke af spættet sæl, der hviler sig på sandbankerne rundt om øen.