En unik blomstermark foreslås fredet.

Danmarks Naturfredningsforening har sendt Vordingborg Kommune et foreløbigt fredningsforslag, der skal sikre naturværdierne på arealerne omkring Hundevængsgård på Høje Møn. De primære fredningsinteresser på det knap 30 ha store område er planter og insekter, men forslaget giver også offentligheden øget adgangsmuligheder. Vordingborg Kommune vurderer, at det foreslåede areal på alle måder er fredningsværdigt i sin […]