Får naturen alligevel gavn af kommunesammenlægningen?

Danmarks Naturfrednings Forening var vi meget nervøse for at naturen ville komme til at lide voldsom under kommunesammenlægningen. Det er endnu for tidligt at sige hvilken vej det går, men der er trods alt ting i gang, som lover godt for fremtiden udtaler talsmand for DN Ivan Ingemansen. Et af de naturgenopretningsprojekter, som Vordingborg kommune […]