Ugens naturfoto – Så er der mad. Rovfugle på vor vej

Her i vintertiden er der ikke så mange rovfugle i landskabet som på andre årstider.Til gengæld er de der er tættere på langs vejene, hvor vi færdes.  På mine ture ud i naturen foregår en del af turen jo ofte i bil. Jeg har altid min kikkert og mit fotografiapparat med i bilen. I denne […] Musvågen får sig et måltid.

Man kan i denne tid observere mange musvåger i vores landskab. De sidder ofte langs vejen, hvor de kan furagere på ihjelkørte dyr og fugle. Ugens naturfoto – Krage mobber musvåge. Ugens naturfoto – Musvågen får et måltid mad ved vejen.

Hvert år dræbes 5 millioner dyr og fugle i den danske trafik. I perioden 2003 til 2006 lavede man en undersøgelse over større dræbte dyr. Det blev til 11.711 rådyr, 361 krondyr, 57 sikahjorte, 499 dådyr, 321 ræve, 143 grævlinge. Det er dog ikke sådan et disse dyr går til spilde. De tjerner til føde […] Ugens naturfoto – Sulten musvåge

Der er i denne tid masser af føde til rovfuglene. Her er det musvågen, der får sig et måltid.