Borre Sømose – Jo før vi kommer i gang jo bedre.

I 2008 kom vi sammen med nogle gode venner kørende nord for Åbenrå. Pludselig åbenbarede der sig en sø foran os, som ikke var på kortet. Det måtte jo så være en sø der, var oprettet efter 1995, hvor kortet var blevet trykt. Det kom jeg til at tænke på, da jeg i sin tid […] Får naturen alligevel gavn af kommunesammenlægningen?

Danmarks Naturfrednings Forening var vi meget nervøse for at naturen ville komme til at lide voldsom under kommunesammenlægningen. Det er endnu for tidligt at sige hvilken vej det går, men der er trods alt ting i gang, som lover godt for fremtiden udtaler talsmand for DN Ivan Ingemansen. Et af de naturgenopretningsprojekter, som Vordingborg kommune […]