Mosehornugle og traner ved Kostræde Banker

I Kostræde banker behøver man ikke at gå særlig langt for at få flotte naturoplevelser. I områdets nordlige ende er der et udsigtspunkt med borde og bænke. Her fra kan man iagttage fuglelivet på Dybsø Fjord, og det tilstødende vådområde. Ofte kan man se havørnen sidde på Vigestenen (en stor sten i bunden af fjorden) […] Tranesucces i Holmegaards Mose

En af de voksne traner med de 2 unger. Det hidtil eneste kendte Sjællandske tranepar har haft ynglesucces med hele 2 unger i år. Parret har i de sidste par år ynglet i mosen, som er en virkelig velegnet biotop for de store fugle. Observationer tyde dog på, at der kan være endnu et par […] Tranerne danser ved Hornborgasøen i Sverige.

Tranerne danser ved Hornborgasøen i Sverige Så nærmer tiden sig for tranernes forårstræk. Mønboerne har størst chance for at opleve traner over øen i marts måned, men får vi stærk østenvind kan tranetræk-ket også ses i den vestlige del af kommunen. Vil man se tranerne danse, skal man køre op til Hornborgasøen i Sverige den […]