Ugens naturfoto – Vandrefalk på Silo

Vandrefalk

Denne vandrefalk har i nogle dage opholdt sig på og ved den store silo på Vordingborg Havn. Vandrefalken er sjælden i Danmark, idet vi kun har 3 ynglepar, nemlig et par på Møns Klint, Stevns Klint og på Bornholm.