Ugens naturfoto – Naturen som perlekunst.

Naturen som kunst

Sneglehuset som her er forstørret ligner det rene perlekunst. Sneglen er en søsnegl, som lever i det Røde Hav.