Foder ikke svanerne med brød.

Svanen tror der er brød i vente.

Svanen er vores nationalfugl. I Danmark overvintrer foruden vores egen bestand på ca. 5000 omkring 65.000 fra de omkringliggende lande. Bliver det en hård vinter vil fuglene selvfølgelig få det sværere, og de svageste fugle vil bukke under. Det er nu engang naturens orden, og godt for fuglebestanden, idet kun dem med de bedste gener overlever og fører bestanden videre.

Vi mennesker vil ofte prøve at modvirke naturens gang ved at fodre, hvis vi tror at fuglene lider nød. Dette vil ofte være en naturlig reaktion, men ikke nødvendigvis godt for fuglene. Specielt ikke hvis vi fodrer dem med det forkerte.
Man vil ofte se svanerne ligge passivt på isen, og vi tror derfor at de lider nød. Men på den måde sparer de energi, og har ikke brug for ekstra foder, selv om der er et par hårde vintermåneder. Svanen sparer simpelthen på sine fedtreserver, og forstyrrelsen i form af fodring, vil få den til at bruge mere energi, end den vil få, når vi tyr til brødkassen og fylder en plasticpose op for at gå ned til havnen, fjorden etc. for at fodre vandets fugle. Det er derfor bedst at lade dem være i fred. Sunde og raske fugle vil ikke gå til på grund af fødemangel i nogen tid.
”Dyrenes beskyttelse” advarer også mod fodring af vandfuglene. Zoolog Michael Carlsen gør blandt andet opmærksom på, at fodringen giver konkurrence om fodret, og fuglene bruger energi på den konkurrence, ligesom fodringen ofte vil samle fuglene på et sted, og dermed øge faren for at sprede smitsomme sygdomme.

SE SVANEMOR PRØVE AT REDDE SIN UNGE OP PÅ ISEN.