Ugens naturfoto – edderfugletræk

Der er i denne tid godt gang i edderfugletrækket til den Botniske Bugt. Besøg i klokkefrøernes land

Klokkefrøen er en af vore mest truede paddearter, og der gøres et stort stykke arbejde for at redde arten i Danmark. Klokkefrøen findes kun i det sydøstlige Danmark. Knudshoved har i mange år været et af de få steder, hvor en klokkefrøbestand har overlevet. Ved en ihærdig indsats af blandt andet af Vordingborg Kommune og […] Fugletræk på radaren

I denne tid kan man overalt i kommunen se større eller mindre flokke af specielt småfugle, men også en del gæs, rovfugle og traner, som er på vej til deres vinterkvarter under varmere himmelstrøg. Et af de bedste steder i kommunen og se de udtrækkende fugle på vej mod Tyskland er ved Møns Fyr. Der […]