Flyt skolen ud i nauren

Der er stor debat om folkeskolen i disse tider. Der er dog et element, som ikke har været bragt ind i debatten, nemlig udeskoleundervisning. Forskningslektor Erik Mygind fra Københavns Universitet har lavet studier i børns læring og aktivitet, når undervisningen foregår i naturen. Studierne viser, at undervisningen i naturen, giver et højere aktivitetsniveau, og at […]