Jagtforbud giver flere andefugle til jægerne og fuglekikkerne

Fanefjord-Grønsund Vildtreservat blev oprettet omkring år 2000. Reservaterne er fristeder, hvor fuglene har fred til at raste og søge føde. Erfaring viser, at de er medvirkende til at flere fugle opholder sig i området i længere tid. Fuglekikkerne kan glæde sig over flere fugle at se på i de pågældende områder, men jægerne kan også […]