Fra Vejløskoven kan man få et kik til havørnene.

Vejløskoven sydvest for Næstved kan give gode naturoplevelser også om vinteren. Fra Næstved køres mod Gavnø og videre gennem Vejlø by ud til skoven. Her svinges til højre ad skovvejen, som går gennem skoven ud til kysten, hvor man kan parkere. Skoven ligger her oven for en høj klintekyst, som giver et godt overblik over […]