Mikkel ræv er en hønsetyv.

At mikkel er en hønsetyv, er dog en sandhed med modifikationer, idet forskning har vist, at husdyr i form af høns, duer, gæs etc. er under 10 procent af rævens føde, som for 75 procents vedkommende består af mus. Ræven er vores største rovdyr, og det skønnes, at der er omkring 100.000 ræve i Danmark. […]