Besøg i klokkefrøernes land

Klokkefrøen er en af vore mest truede paddearter, og der gøres et stort stykke arbejde for at redde arten i Danmark. Klokkefrøen findes kun i det sydøstlige Danmark. Knudshoved har i mange år været et af de få steder, hvor en klokkefrøbestand har overlevet. Ved en ihærdig indsats af blandt andet af Vordingborg Kommune og […] Løvfrøen i fremgang i Sydsjælland

Løvfrøen i gang med sin natlige koncert, som kan høres op til en kilometer væk. Løvfrøen er relativ sjælden i Danmark, da den siden 1950 er forsvunden fra 90% af de vandhuller den var i. I Sydsjælland var den ved helt at uddø ifølge paddeekspert Kåre Fog. I 1945 kortlagde Per Holm Andersen fra Vordingborg […]