Nogle fugle trækker i helt op til 4 kilometers højde.

Sidst i september og først i oktober kan man opleve tranetrækket ned over Danmark. Tranerne flyver til Nordtyskland, hvor man for eksempel i området ved Strallsund og på Rügen kan opleve flokke på flere tusinde. Der er dog flere tranepar, der er begyndt at overvintre i Danmark. Nogle fugles efterårstræk, starter dog allerede i juli, […]