Besøg i klokkefrøernes land

Klokkefrøen er en af vore mest truede paddearter, og der gøres et stort stykke arbejde for at redde arten i Danmark. Klokkefrøen findes kun i det sydøstlige Danmark. Knudshoved har i mange år været et af de få steder, hvor en klokkefrøbestand har overlevet. Ved en ihærdig indsats af blandt andet af Vordingborg Kommune og […]