Fra industriområde til meget speciel bynær natur

Jordbassinerne fra den tidligere sukkerfabrik i Stege er blevet til spændende natur, med både søer og strandenge, og de er blevet en meget betydningsfuld ynglelokalitet, såvel som rastelokalitet for mange fugle. Specielt sent efterår kan man observere flere tusinde troldænder raste i bassinerne. Sukkerfabrikken blev etableret 1884, og virkede helt frem til 1989, Og den […]