Ugens naturfoto – stor vandsalamander


Stor vandsalamander

LILLE VANDSALAMANDER ER VORES MEST ALMINDELIGE PADDEART.
Drenge har til alle tider fanget frøer og andre padder. Således også mine børnebørn. I min have har jeg et par vandhuller. Et af dem består af 3 murerbaljer, som er gravet ned i jorden, og forbundet med rør under jorden, for at få så stor en vandflade, så vandet beholder sin naturlige balance.
Forleden sad børnebørnene og fangede flere eksemplarer af lille vandsalamander i baljerne med hænderne. Pludselig fangede Tue en der var væsentlig større, nemlig en stor vandsalamander.
Lille vandsalamander er vores mest almindelige paddeart, og forekommer i ca. 50% af alle vandhuller. Stor vandsalamander er knap så almindelig og forekommer kun i ca. halvt så mange vandhuller.
Den store vandsalamander kan blive op til 16 centimeter lang, medens den lille vandsalamander kun bliver ca. 9 centimeter.
I yngletiden lever salamanderne i vandhullerne, derefter går de på land, hvor gemmer sig om dagen, og går på jagt om natten. Om vinteren går de i vinterdvale.

Du kan se flere naturfotos ved at klikke på billedet.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.