• Ugens naturfoto – stor vandsalamander

  Stor vandsalamander

  LILLE VANDSALAMANDER ER VORES MEST ALMINDELIGE PADDEART.
  Drenge har til alle tider fanget frøer og andre padder. Således også mine børnebørn. I min have har jeg et par vandhuller. Et af dem består af 3 murerbaljer, som er gravet ned i jorden, og forbundet med rør under jorden, for at få så stor en vandflade, så vandet beholder sin naturlige balance.
  Forleden sad børnebørnene og fangede flere eksemplarer af lille vandsalamander i baljerne med hænderne. Pludselig fangede Tue en der var væsentlig større, nemlig en stor vandsalamander.
  Lille vandsalamander er vores mest almindelige paddeart, og forekommer i ca. 50% af alle vandhuller. Stor vandsalamander er knap så almindelig og forekommer kun i ca. halvt så mange vandhuller.
  Den store vandsalamander kan blive op til 16 centimeter lang, medens den lille vandsalamander kun bliver ca. 9 centimeter.
  I yngletiden lever salamanderne i vandhullerne, derefter går de på land, hvor gemmer sig om dagen, og går på jagt om natten. Om vinteren går de i vinterdvale.

  Du kan se flere naturfotos ved at klikke på billedet.

 • På naturtur med børnene i haven.

  Lau og Tue på havetur.
  Lau og Tue på havetur.

  Børnene behøver ikke den store forchromede naturtur for at syntes at det er spændende. En tur i haven byder på masser af spændende naturoplevelser, allerede fra de er helt små. Vi har vist alle et område i baghaven med lidt ”skrot”, såsom  haveaffald, nogle brædder, nogle sten, eller måske nogle tomme plasticsække.
  Under alle disse ting kan man finde en masse smådyr, som bænkebidere, skolopenderen, tusindben, biller, edderkopper, orme, snegle etc.. Tag børnene med ud og løft de forskellige ting, for at se hvad der gemmer sig under dem. Mine børnebørn har har elsket den aktivitet siden de var helt små. Hvis man også anskaffer sig et forstørrelsesglas,  så de kan se dem i stor størrelse, så er succesen hjemme.
  Børn er altid tiltrukket af vand, og har man et havebassin, er der også store oplevelser at få her. Har man fisk, kan man altid studere dem. Bedre er det dog uden fisk, for så kan man have frøer, og salamandre i bassinet. Alle drenge elsker at fange frøer. Salamanderne kan man også fange og komme op i en bakke med vand, så man kan studere dem.
  Et vandbassin tiltrækker også en masse fugle, der kommer for at drikke og bade. Men husk at så længe børnene er små, bør havebassinnet være indhegnet.
  Fuglekasser gerne med glasvindue, så man kan se fugleungerne i reden er også spændende for børnene, somme tider kan man blive overrasket over at den er beboet af humlebier eller hvepse.
  Man kan også købe eller selv lave et pindesvinebo, så man kan kigge til pindsvinet en gang imellem, på den måde hjælper man også pindsvinene. Disse aktiviteter lærer børnene at forstå og respekterer naturen, og de vil derfor være mere opsat på at beskytte den senere i livet.