Oreby Skov er en typisk dansk kystskov.

En cykeltur i en kystskov, giver en fin naturoplevelse, hvor man får både vandet og skoven at se. I Vordingborg køres ud for enden af Orevej. Her fortsætter vejen som en markvej ud gennem det flotte småbakkede morænelandskab langs med vandet. På denne majdag med blå himmel og drivende skyer i den lidt kraftige blæst, […]