Skovmåren frygter sortspætten

Sortspætten kendes let på sin røde kalot. I et par år har jeg ønsket at få fotograferet sortspætten. I dette forår lykkedes det så endelig at få den i kassen. Når det ikke er så lige til, skyldes det, at sortspætten ikke er så talrig i Danmark, og slet ikke i Sydsjælland. Det nærmest kendt […] Oreby Skov er en typisk dansk kystskov.

En cykeltur i en kystskov, giver en fin naturoplevelse, hvor man får både vandet og skoven at se. I Vordingborg køres ud for enden af Orevej. Her fortsætter vejen som en markvej ud gennem det flotte småbakkede morænelandskab langs med vandet. På denne majdag med blå himmel og drivende skyer i den lidt kraftige blæst, […]