EN GRUSGRAV BLEV TIL FLOT NATUR.

Som naturelsker er der steder, man ikke så gerne vil dele med andre, men så alligevel. Der kommer ikke mange mennesker i naturen så hvorfor ikke. Når en grusgrav er færdig med at afgive sine råstoffer, er der indført krav til ejerne af grusgraven, at den skal reetableres som natur. Således også med grusgraven i […] Fra industriområde til meget speciel bynær natur

Jordbassinerne fra den tidligere sukkerfabrik i Stege er blevet til spændende natur, med både søer og strandenge, og de er blevet en meget betydningsfuld ynglelokalitet, såvel som rastelokalitet for mange fugle. Specielt sent efterår kan man observere flere tusinde troldænder raste i bassinerne. Sukkerfabrikken blev etableret 1884, og virkede helt frem til 1989, Og den […] Ugens naturfoto – En for stor mundfuld